Châm ngôn hay trong giáo dục

“Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi”_Horaceman

Xem thêm

Châm ngôn hay trong giáo dục

“Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi”_Horaceman

Xem thêm