Sự vĩ đại của Tổng thống Donald Trump

Bạn có quyền yêu thích hoặc ghét Trump. Nhưng để nói nhận xét, phê phán ông thì rất hiếm người đủ tầm. Vì sao? Vì nhìn những thành tựu ông đạt được chưa ai có được, đó là sự kiệt xuất của ông.

Xem thêm

Sự vĩ đại của Tổng thống Donald Trump

Bạn có quyền yêu thích hoặc ghét Trump. Nhưng để nói nhận xét, phê phán ông thì rất hiếm người đủ tầm. Vì sao? Vì nhìn những thành tựu ông đạt được chưa ai có được, đó là sự kiệt xuất của ông.

Xem thêm

Ghét

Tôi không khuyên bạn đừng ghét ai đó, tôi chỉ khuyên bạn hãy cảnh giác với cảm xúc ghét ai hay cái gì đó. Hãy để ý đến nó ngay từ bây giờ càng sờm càng tốt, rồi sẽ có một ngày bạn nhìn thấu được nó, nhận ra sự tàn phá của nó đối với chính bản thân mình, bạn sẽ nhẹ nhàng gạt nó qua một bên.

Xem thêm

Phút giây tồi tệ

Cuộc sống gởi đến cho bạn và tôi những phút giây tồi tệ là muốn nhắc nhở chúng ta cần phải thay đổi: thay đổi thái độ đối với nghịch cảnh, thay đổi tính ù lỳ của bản thân, thay đổi điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ, ăn uống sao cho hợp lý hay thay đổi một thói quen xấu,..v…v…..thay đổi để thích ứng, cho đến khi chúng ta thích ứng hoàn toàn, có sự đáp ứng toàn bộ thì cuộc sống mới không còn khó khăn.

Xem thêm

Có nên loại bỏ môn đạo đức ra khỏi chương trình giáo dục

Cho đến khi thứ hạng loại bỏ, vị trí cao thấp dẹp bỏ; cho đến khi mọi người không còn phấn đấu vì địa vị, giàu sang.... thì họ vẫn không thể yêu thương nhau một cách chân thành. Và Cho đến khi chúng ta chưa vứt bỏ được sự cạnh tranh thì giảng dạy môn đạo đức thật là kém sang.

Xem thêm

Hướng nghiệp hay bằng đại học quan trọng hơn?

Thực hiện công tác hướng nghiệp sớm và thường xuyên ở giai đoạn trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ giúp học sinh có sự lựa chọn phù hợp ngành nghề đào tạo trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp ở bậc Cao Đẳng, Đại học. Khi đã có lựa chọn đún đắn, việc học của sinh viên không còn đơn giản là học, mà chúng sẽ học tập với một tình yêu rộng mở; khi đó giáo dục không đơn thuần là giảng dạy, mà người thầy giáo dục học trò với một độ tin cậy lớn. Khi đó, chất lượng đào tạo sẽ được nâng cao đáng kể, cải thiện tình trạng sinh viên ra trường không đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng, nhu cầu xã hội.

Xem thêm