Ý Nghĩa Con Số Chủ Đạo Trong Nhân Số Học

Mỗi người chúng ta đều có một cuộc đời, ngày giờ bạn sinh ra vũ trụ đã ấn định cho bạn một con số. Mỗi con số sẽ ảnh hưởng và tác động mạnh đến cuộc đời mỗi người. Bạn đã bao giờ tìm hiểu mình thuộc con số nào và tác động của nó đến bạn ra sao chưa? Hãy cùng tôi tìm hiểu ý nghĩa cơ bản của các con số chủ đạo nào.

Xem thêm

Ý Nghĩa Con Số Chủ Đạo Trong Nhân Số Học

Mỗi người chúng ta đều có một cuộc đời, ngày giờ bạn sinh ra vũ trụ đã ấn định cho bạn một con số. Mỗi con số sẽ ảnh hưởng và tác động mạnh đến cuộc đời mỗi người. Bạn đã bao giờ tìm hiểu mình thuộc con số nào và tác động của nó đến bạn ra sao chưa? Hãy cùng tôi tìm hiểu ý nghĩa cơ bản của các con số chủ đạo nào.

Xem thêm