Biết Ơn

Liên hệ Ms. Vi (0333065097) I Trung tâm gia sư Happy I Khi ta biết ơn cuộc sống cũng là lúc chúng ta bắt đầu sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Hãy giáo dục trẻ em sự biết ơn trước khi dạy chúng bất cứ điều gì. Vì điều cuối cùng mà giáo dục hướng đến là sự hiểu biết, lòng biết ơn và tình yêu cuộc sống.

Xem thêm

Biết Ơn

Liên hệ Ms. Vi (0333065097) I Trung tâm gia sư Happy I Khi ta biết ơn cuộc sống cũng là lúc chúng ta bắt đầu sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Hãy giáo dục trẻ em sự biết ơn trước khi dạy chúng bất cứ điều gì. Vì điều cuối cùng mà giáo dục hướng đến là sự hiểu biết, lòng biết ơn và tình yêu cuộc sống.

Xem thêm

Đứa trẻ nào tốt, và tại sao?

Đối với cha mẹ, người ngoan ngoãn cảm thấy tốt, vì nó giúp cái tôi của họ. Khi đứa trẻ theo dõi họ, bất cứ điều gì họ nói, họ cảm thấy tốt; khi đứa trẻ chống lại và phủ nhận họ, họ cảm thấy tồi tệ.

Xem thêm

Cách mạng giáo dục 4

Hãy để không có cạnh tranh nào giữa những đứa trẻ. Phát triển tình yêu và vui vẻ hướng tới cuộc đời, không cạnh tranh và ganh đua – Bởi vì người tranh đấu với người khác, dần dần, dần dần bị kết thúc; và người tìm kiếm phúc lạc riêng của mình, không ganh đua trong cuộc đời, trở thành đóa hoa đẹp đầy hương thơm trong cái đẹp.

Xem thêm

Cách mạng giáo dục 3

Kỷ luật tới từ ý thức thì có giá trị bởi kỷ luật ý thức nghĩa là nó được sinh ra từ tư duy và nó có thể chối từ những yêu cầu sai lầm của kỷ luật.

Xem thêm

Cách mạng giáo dục 2

Trong hệ thống giáo dục này không cho có chỗ cho những người không thành công. Thành công là mục tiêu duy nhất. Thế thì sao tôi lại không nên thành công bằng cách nói những điều dối trá và trở thành không trung thực?

Xem thêm