Đi Tìm Hạnh Phúc

Hạnh phúc là những gì đang hiện hữu nhưng bạn mãi đi tìm những thứ xa vời khác. Để đến khi mất đi thứ gì đó bạn mới ý thức được rằng những thứ mình đang có mới đáng quý, đáng trân trọng. Bạn nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay đây và bây giờ.

Xem thêm

Đi Tìm Hạnh Phúc

Hạnh phúc là những gì đang hiện hữu nhưng bạn mãi đi tìm những thứ xa vời khác. Để đến khi mất đi thứ gì đó bạn mới ý thức được rằng những thứ mình đang có mới đáng quý, đáng trân trọng. Bạn nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay đây và bây giờ.

Xem thêm

Chúc các sĩ tử thi tốt

Bước vào phòng thi
Không nhứt thì nhì
Dẫu có là gì
Thì em vẫn đẹp
Và rất giỏi Giang
Vẫn đứng ngang hàng
Với người giỏi nhất.

Xem thêm

Vì sao bạn cảm thấy buồn khi nhìn vào hạnh phúc và thành công của người khác?

Vì khi đó cũng là lúc bạn bắt đầu so sánh hạnh phúc và thành công của người khác với chính mình.

Xem thêm