Tài liệu học tập Lớp 12

image

Tài liệu học tập Lớp 12

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ ÔN THI LỚP 12

I. Môn Toán

STT Chương trình học Xem/Tải về
1 Bài tập hình học nâng cao môn Toán Lớp 12 Download
2 Bài tập nâng cao đại số và giải thích Lớp 12 Download
3 Bài tập nâng cao hình học môn Toán Lớp 12 Download
4 Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán  Download
5 Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán  Download
6 Chuyên đề số phức môn Toán Lớp 12 Download
7 Đề cương ôn tập học kỳ I - Lớp 12 Download
8 Đề thi học kỳ II môn Toán Lớp 12 Download
9 Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 12 Download
10 Đề thi kiểm tra giữa kỳ I môn Toán Lớp 12 Download
11 Tài liệu hình học Lớp 12 Download
12 Tài liệu học Toán Lớp 12 Download
13 Tóm tắt kiến thức đại số và giải tích Lớp 12 Download
14 Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia 1 Download
15 Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia 2 Download
16 Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia 3 Download

II. Môn Vật Lý

STT Chương trình học Xem/Tải về
1 Bài tập chương I môn Vật Lý Lớp 12 Download
2 Bài tập chương II môn Vật Lý Lớp 12 Download
3 Bài tập chương IV môn Vật Lý Lớp 12 Download
4 Bài tập chương V môn Vật Lý Lớp 12 Download
5 Bài tập chương VI môn Vật Lý Lớp 12 Download
6 Bài tập chương VII môn Vật Lý Lớp 12 Download
7 62 Câu trắc nghiệm quang điện Lớp 12 Download
8 100 Câu dòng điện xoay chiều hay Lớp 12 Download
9 200 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý ôn thi Đại học Download
10 Tài liệu ôn tập THPT quốc gia môn Vật Lý Lớp 12 Download
11 Kiểm tra 1 tiết chương III Dòng điện xoay chiều Download
12 Bài tập luyện tập sóng dừng Download
13 Chuyên đề giao động điều hòa Download
14 Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Download
15 Đề kiểm tra 1 tiết chương 7 môn Vật Lý Download
16 Đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn Vật Lý Lớp 12 Download
17 Đề ôn tập học kỳ 1 môn Vật Lý Lớp 12 Download
18 Đề cương ôn tập học kỳ II môn Vật Lý Download
19 Đề thi học kỳ II môn Vật Lý Download
20 Đề thi thử THPT hay môn Vật Lý Download
21 Đề thi thử THPT môn Vật Lý Lớp 12 Download
22 Bộ đề thi thử THPT năm 2018 môn Vật Lý Download
23 Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý Download

III. Môn Hóa Học

STT Chương trình học Xem/Tải về
1 Trắc nghiệm hữu cơ hay Download
2 Tổng hợp lý thuyết và bài tập vô cơ Hóa Download
3 Tổng hợp hóa vô cơ 12 Download
4 Tài liệu ôn thi Hóa 12 Download
5 Tuyển chọn các đề thi hóa hay và khó Download