Đăng ký làm Gia sư

Đăng ký làm Gia sư

Thông tin gia sư

Thông tin khác

Cập nhật hình ảnh


Anh dai dien

Ảnh thẻ (ảnh đại diện) là ảnh chụp một mình và nhìn rõ khuôn mặt, tốt nhất nên chọn hình thẻ 3x4 hay 4x6.

Anh dai dien
Anh dai dien

Ảnh CMND là ảnh chụp Mặt trước và Mặt sau Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước, ảnh chụp rõ nét không bị mờ chữ.

Cập nhật ảnh bằng cấp


Ảnh bằng cấp là ảnh chụp thẻ sinh viên hoặc Bằng cấp chuyên môn CAO NHẤT của bạn, Ví dụ: Bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ... Các chứng chỉ giấy khen khác (nếu có). Upload tối đa 4 file

Khu vực dạy *


Môn dạy *


Lớp dạy *


Thời gian dạy *