image

Tài Khoản Ngân Hàng

Thông tin chuyển khoản:

Chủ tài khoản: Trương Thị Tường Vi

1. STK: 0571000066108 - Ngân hàng: Vietcombank - CN Dung Quất

2. STK: 19023863946019 Ngân hàng Techcombank- chi nhánh Tân Tạo

3. Momo: 0333065097

Nội dung chuyển khoản: Họ tên gia sư - chuyển tiền nhận lớp - Mã lớp/ Thông tin học viên (Họ tên học viên, lớp mấy, địa chỉ)